Thursday, 13 March 2014


 

Hari ini masuk hari ke-5 MH370 hilang tanpa kesan.  Berbagaiteori telah dikemukakan. Habis segenap lautan telahdicari.   Namuntiada sebarang petunjuk yang mampu memberiharapan kepada kepada keluarga mangsa.    

 

Semua pasukan penyelamat kini sepakat bahawa ia tidakmungkin berada di kawasan perairan Malaysia.  Satu-satunyaopsyen yang boleh difikirkan ialah meluaskan pencariansehingga jauh ke dalam perairan Vietnam. 

 

Malangnyaitulah perkara yang paling sukar buat masa inikerana Vietnam menghalang operasi pencarian dan menyelamatdari memasuki perairannya. 

 

Apa yang difahamkan, Vietnam tidak mempunyai peralatanyang cukup untuk melakukan operasi ini sendirian sekali gusmenjelaskan kenapa pesawat tersebut masih belum ditemui   

 

Dalam keadaan ini, Malaysia tidak ada cara lain selainmendesak Vietnam agar membuka pintu perairannya bagipasukan mencari dan menyelamat meluaskan pencarian  

 

Kalau pun bukan semua aset dibenarkan ke dalam perairanVietnam, sekurang-kurangnya sebahagian darinya dapatdigerakkan ke sana   Peluang untuk menemui pesawat tersebuttentu lebih tinggi dengan cara ini

 

Amatlah menyedihkan sekiranya pertikaian politik antarabangsamenjadi penghalang kepada pencarian MH370.   Parapenumpang dan krew bukanlah orang-orang politiktetapisekadar manusia biasa yang tidak bersalahmalah mungkin tidakmengambil tahu hal-ehwal politik.  

 

Seharusnya, Vietnam meletakkan  nasib mereka sebagaikeutamaan Mungkin juga Vietnam boleh memberi syarat agarhanya aset yang tertentu dari negara tertentu sahaja yangdibenarkan meneruskan pencarian di perairanmereka.   Tindakan menutup pintu tanpa syarat amatlah tidakwajar apabila berhadapan dengan soal nyawa manusia. 

 

Justerukita mengharapkan agar kerajaan meningkatkan usahauntuk mendesak Vietnam membuka ruang pencarian yang lebihluas di kawasan perairan negara itu.   

 

Malaysia merupakan negara berkecuali dan adalah tidak adiluntuk mengheret Malaysia ke dalam apa jua pertikaian antarakuasa besar China dan juga Amerika.   Lebih tidak adil lagi,apabila yang terlibat adalah rakyat biasa dari 14 negara. 

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts

Recent Comment